Cơ thể của lối tắt

BANDI

Bảo mật thông tin cá nhân

I. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

1. Quy định chung

(a) Chính sách bảo mật nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến khách hàng giao dịch trên website bandiz.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH WAPS Việt Nam (sau đây gọi chung là Chúng tôi).

(b) Chính Sách này mô tả cách chúng tôi tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của khách hàng tham gia truy cập, giao dịch trên bandiz.vn Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên bandiz.vn được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

(c) Kkhachi khách hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại bandiz.vn, tùy từng thời điểm, khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin khách hàng”).

(d) Chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.
(f) khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin khách hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác, khách hàng cần đảm bảo là thông tin được truy cập một cách bí mật và không làm lộ cho một bên thứ ba không có quyền. Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

(e) khách hàng có quyền ngừng cung cấp thông tin cá nhân xóa tài khoản hay sửa đổi thông tin cá nhân.

(f) Chúng tôi không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

(g) Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi quý khách hàng đăng ký đặt hàng tại trang web này.

(h) Chi tiết đơn hàng của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ nhưng vì lý do bảo mật, quý khách không thể yêu cầu thông tin đó từ chúng tôi. Tuy nhiên, quý khách có thể kiểm tra thông tin đó bằng cách đăng nhập vào tài khoản riêng của mình trên trang web. Tại đó, quý khách có thể theo dõi đầy đủ chi tiết của các đơn hàng đã hoàn tất, những đơn hàng mở và những đơn hàng sắp được giao cũng như quản lý thông tin về địa chỉ, thông tin về ngân hàng và những bản tin mà quý khách đã đăng ký nhận.

 

2. Thông tin về Bộ phận Quản lý Thông tin khách hàng

(a) Địa chỉ Văn Phòng : Tầng 2, Citygate, 67-69 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh.

(b)  Email : arize@waps.com

(c) Liên hệ CSKH : (+84) 28 3512 2785

 

II. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG THU THẬP

1. Trường hợp khách hàng là cá nhân

(a) Tên người liên hệ cá nhân hoặc công ty

(b) Số điện thoại

(c) Email

(d) Địa chỉ giao hàng

(e) Địa chỉ giao dịch

2. Trường hợp khách hàng là công ty hoặc yêu cầu xuất hóa đơn

(a) TÊN CÔNG TY

(b) ĐỊA CHỈ

(c) MÃ SỐ THUẾ

(d) Email

 

III. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

1. Chúng tôi có thể chia sẻ tên, số thoại và địa chỉ của quý khách cho đơn vị giao hàng nội bộ công ty hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh để có thể giao hàng cho quý khách.

2. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng để gửi các thông tin khuyến mãi/tiếp thị các dịch vụ/tiện ích cho khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của khách hàng khi truy cập vào bandiz.vn. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo.
3. Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa khách hàng với Chúng tôi.
4. Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của khách hàng trên bandiz.vn

5. Quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của khách hàng.

6. Liên lạc, hỗ trợ và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 

IV. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin khách hàng được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của bandiz.vn

V. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

1. Trách nhiệm bên bandiz.vn

(a) Thông Tin khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa khách hàng và ARIZE, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống bandiz.vn

(b) Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin khách hàng.
(c) Khi thu thập dữ liệu, Chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin khách hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin khách hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
(d) Các thông tin thẻ thanh toán của khách hàng được các đối tác cổng thanh toán của Chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của khách hàng trên website bandiz.vn

(e) Trường hợp khách hàng muốn sửa đổi thông tin cá nhân có thể sửa trực tiếp tại trang web hoặc liên hệ Bộ phận CSKH để được hỗ trợ.

(f)Trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Người Dùng sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và chúng tôi.

(g) Trường hợp tạo Tên Đăng Nhập của khách hàng không phù hợp, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc xóa Tài Khoản của bạn.

(i) Chúng tôi không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay Dịch Vụ đó.

 

2. Trách nhiệm bên khách hàng

(a)   Thông Tin Người Dùng sẽ không tiết lộ các cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.

(b)   Trường hợp Người Dùng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Dùng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ theo đây đồng ý rằng phải tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó

(c)   Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

(d)   Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

(e)   Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người sử dụng không trùng lặp và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định.

(f)    Trường hợp khách hàng sử dụng Tài Khoản của khách hàng để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà chúng tôi cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác, các điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

(g)   Khách hàng có quyền giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập để đảm bảo an toàn trên trang bandiz.vn

(h)   Khách hàng thông báo ngay lập tức với chúng tôi nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, ngay cả khi những hoạt động hoặc việc sử dụng đó không do bạn thực hiện. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép nào liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Người Dùng.

(i)     Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo trước cho Người Dùng.

(j)     Chúng tôi có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Dùng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ trang bandiz.vn với các lý do dưới đây:

- Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài.

- Vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này.

- Có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng.

- Lạm dụng mã giảm giá hoặc tài trợ hoặc quyền lợi khuyến mại. (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc bán mã giảm giá cho các bên thứ ba cũng như lạm dụng mã giảm giá ở trang bandiz.vn này)

BANDI Thông tin

COMPANY INFO
Công ty TNHH WAPS Việt Nam hoặc WAPS CO., LTD.
Giấy CNĐKDN số 3702473210
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số 606-81-70604
Do Chi cục thuế quận Suyeong, Hàn Quốc - Cấp ngày 29/09/2011
Đại diện pháp luật : Lee Jae Choon (Tổng Giám đốc)
Địa chỉ : 67-69 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại : (+84) 28 3512 2785

Copyright © 2018 Công ty TNHH WAPS Việt Nam hoặc WAPS CO., LTD.
CUSTOMER CENTER
TEL +84(0)28 3512 2785

METHOD OF PAYMENT

BANK ACCOUNT

농협 000-000-000-000

예금주 (주)웹스

KAKAO TALK

빠른 답변은

카카오톡 플러스친구

‘@온클라우드’를

이용해주세요!